Gjer fjellstove om til kvinnestove

Mannfolk er hjarteleg velkomne, dei skal verta skrubba på ryggen, «knådde» i sveittestova og daska med bjørkeris.