Sjekk av frisk katt: 2500 kroner

Skogkatten Pjusken (10) var i ulage og beklaget seg høylytt til sin matmor Siri Llera. Det ble en dyr fornøyelse.