40 millionar for felgfabrikken

Måndag overtek Høyanger kommune styringen av bilfelgfabrikken Fundo Wheels.