UiB under lupen

Universitetet i Bergen (UiB) er en forskningsinstitusjon på høyt europeisk nivå. Men utad er UiB for lite synlig og aktivt.