Selger «dop-pakker» i dropsesker

Daglig omsettes det narko i storefri på Bergen yrkesskole. Før helgen går helgepakker i dropsesker unna som varmt hvetebrød. Problemet er så stort at det er opprettet et eget rusteam ved skolen.