Vil stramme inn

Etiske retningslinjer står på agendaen når styret i Opplysningsvesenets fond (OVF) møtes i dag.