Kobra bet kvinne - kvinnen bet tilbake

En ung kvinne i det østlige India reagerte spontant, da hun ble bitt av en kobra: Nasim Bibi bet like godt kobraen.