På tide med flere allmenninger

Bergen kunne trenge nye allmenninger, ikke minst i byens ytre områder, sier Anna Elisa Tryti. Hun er leder for Bergen Byformsenter som hadde nettopp allmenningene som sitt kulturbyprosjekt.