Nøkkelspelarar på Røkke-laget

Aker Elektro aukar lærlingeinntaket i tråd med konserneigar Kjell Ingre Røkke sine ønske. Derimot slit Aker Stord med ungdomsrekrutteringa.