Vurderer full sjekk på Flesland

Luftfartstilsynet vurderer å innføre full bagasjesjekk også på innenriksflyginger fra Flesland.