Rømde frå skredfaren

Sidan før helga har fire barnefamiliar frå bygda Flo budd i Stryn. Dei orka ikkje lenger å utsetje ungane for den skredfarlege skulevegen.