Askøy vann over hjelpepleiarar

To hjelpepleiarar er dømt til å betale 500.000 kroner i advokatutgifter til Askøy kommune, etter å ha fått ein anke avvist i Høgsterett.