Fest med 100 kilo torsk

En av årets store begivenheter fant sted i går: torskefest. Upåaktet av de fleste bergensere, men desto mer påaktet av medlemmene i Foreningen Nord-Norge.