Puster i farlig luft

Luften på de gamle industristedene inneholder kreftfremkallende stoffer som høyst sannsynlig overskrider grensen for helsemessig forsvarlig kvalitet.