BKK-oppkjøp i Vaksdal

Styret i BKK har vedtatt å kjøpe Vaksdal sin del av Voss og Omland Energiverk (VOE, bygningen til venstre på bildet) for om lag 90 millioner kroner, skriver BKK-nytt.