- Parken kan tåle et tivoli i året

Parksjef i Bergen, Sissel Lerum, mener Nygårdsparken ikke tar skade av å huse tivoli en gang iblant.