Vil ha seks prester og 222 gudstjenester

Den nye stormenigheten i Bergen bør ha seks prester, diakon og kateket. Dessuten bør det være 222 faste gudstjenester i året.