Ekspertane usamde

Dei psykiatrisk sakkunnige i drapssaka frå Mølstertunet på Voss, er framleis usamde om tiltalte var medvitslaus på gjerningstida.