SFO: Mugne vegger, dårlig plass

Veggene er grønne av mugg. I garderoben henger reservetøyet oppunder taket. Bønes er en av 50 bergensskoler der skolefritidsordningen trenger utbedring. Bare en av tre finnes det penger til.