Krever støtte rundt elevene

Skal en gigantskole fungere, må det skapes små skoler i den store skolen. Ikke minst kreves et skikkelige støtteapparat rundt elevene.