Stemplet som utviklingshemmet

Britt Joo Sværen (19) er like smart som andre, men hun sliter med ordene. Mange elever har det som henne, men langt fra alle får undervisning god nok.