40 skoler ønsker forsøk

40 skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane har meldt interesse for å forsøke ny arbeidstid for lærerne.