Valdsdømte slo til på nytt

I juni fekk dei strenge straffer for vald og trugsmål mot Arve Beheim Karlsen. I helga pressa dei seg inn på ein privatfest, raserte huset og slo til ein festdeltakar.