- Tappet hemmelig konti

Utbyggingen på Kollsnes ga Selmer et ekstraordinært overskudd på mellom 80 og 100 millioner kroner. En del av disse midlene, som aldri ble rapportert, ble brukt til rehabiliteringen på Espeland.