Mild refs til Wegner

Politimester Rolf B. Wegner i Bergen mener det er greit at en lensmann i Bergen spiller i reklamefilm. Det synes ikke politidirektør Ingelin Killengreen.