Fylket svarer Haraldsplass

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen sier til Bergens Tidende at fylkeskommunen vil sende et svar til Haraldsplass sykehus og de fire andre private helseforetakene som har stevnet fylkeskommunen.