- Skansetunnelen klar senest i 2008

Høyre vil sette alle kluter til for å få fullført Skansetunnelen senest i 2008.