Hospits og behandling samme pris

Kommunen betaler 12.000 kroner i måneden for å huse narkomane på elendige hospits. Det koster akkurat det samme å sende en rusmisbruker på behandling med kost og losji.