• SØKER PERMISJON: Helen Nordeide Fløisand er fast bestemt på å søke permisjon som fylkesvaraordfører for den tiden hun er byråd i Bergen. FOTO: Foto: Eirik Brekke

Fløisand vekker undring

Ledende fylkespolitikere undrer seg over at Helen Nordeide Fløisand (KrF) vil gå av som fylkesvaraordfører for å bli byråd i Bergen.