Mindre matte for å bli ingeniør

Frå hausten treng ikkje alle dei som søkjer ingeniørutdanninga ved Høgskolen i Bergen (HiB) fordjuping i matematikk for å komme inn. Målet er å auke rekrutteringa til ingeniørfaga.