Hanne Harlem vurderer fengselskrisen

Justisminister Hanne Harlem kommer til Bergen i neste uke for å drøfte den akutte økonomiske krisen ved Bergen fengsel. På tross av rekordlange soningskøer i Norge går det mot nedlegging av soningsplasser.