20 000 til offer for bortførelse

Kvinnen som fikk sin sønn bortført til Mexico, har så langt fått over 20 000 kroner gjennom en lokal innsamlingsaksjon.