Ingen forståelse for pistolmann

Byretten mente truslene mot 33-åringen ikke var tilstrekkelige til å unnskylde ulovlig besittelse av en pistol. Åsane-mannen ble i går dømt til fengsel i seks måneder.