Frå Nygårdsparkentil Petersplassen

I månadsskiftet oktober-november kom ei indisk nonne tilbake til Bergen frå Roma. Fjorten dagar tidlegare hadde ho drege i sin i kvite sari med blå striper på ein pilegrimstur ho aldri vil gløyme. Målet var Mor Teresa si saligkåring i Roma.