Vil bygge ny kirke i Blomsterdalen

Fana menighetsråd søker nå om å få reist ny kirke i Blomsterdalen i Ytrebygda bydel. Kirkevergen er positiv til planene.