Resten av det som en gang var

Det offisielle navnet er Strandgaten. Voksne bergensere kaller den iblant Gamle Strandgaten. I 1971 ble den Bergens første gågate - og er følgelig i dag kjent som Gågaten.