Juleønske til ingen nytte

Barnas største juleønske var trygghet og skolegang i Norge. Norske myndigheters julebudskap er at de må tilbake til et liv med fattigdom og tigging i Makedonia.