Dømt til å betala misjonen

Sunnhordland tingrett har dømt ein 33-åring til å betala Norsk Luthersk Misjonssamband vel 40.000 kroner i erstatning.