Oversåg råd frå ekspertar

Ei liste med kritiske punkt til forprosjektet for badeanlegget Havhesten i Florø kom aldri med i ein kontrollplan for bygget.