- Svært skadeleg for «André»

15-åringen «André» har skifta skule elleve gonger. Men det siste året har han budd i ein ungdomsfamilie i Florø, og utvikla seg svært positivt. No vil barnevernet flytte han igjen, men den biologiske mora hans kjempar for at sonen skal få bli der han er.