Vil ikke kutte vann- og kloakkavgiftene

Høyres bystyremedlem Søren Wiig mener bystyret bør gå bort fra vedtaket om å gi kompensasjon for de for høye vann- og kloakkavgiftene på 90-tallet.