Slipper å betale dagmulkter

Sikringsarbeidet i tunnelene i Bergens-området er snart fullført. Vegvesenet slipper derfor å betale dagmulktene det ble truet med.