Sunnmøre vil sørover

Ordførarane på Sunnmøre vil heller slå seg saman med Sogn og Fjordane enn gå inn i ein stor region med Trøndelag.