Ja til grusbane i Austevoll

Formannskapet i Austevoll har vedteke å instilla til kommunestyret å vedta at Austevoll Idrettsklubb får løyve til å byggja grusbane på kommunen sin eigedom ved Austevoll idrettsanlegg til utviding av grusbane mot vest.