- Vi tar gjerne ballbingen

På Skansen har beboerne fått en ballbinge de verken har plass til eller lyst på. I Munkebotten har de både plass og lyst, men ingen ballbinge.