• TILPASNING: Jeg tror vi alle tilpasser vårt eget språk litt etter hvem vi snakker med, sier ordfører Herman Friele, som også innfører en «ny» sosiolekt, nemlig advokatbergensk.<p/> FOTO: JANERIK LARSEN

Sans for det saftige

Når Bergens ordfører heter Friele og bor i Fana, snakker han selvfølgelig meget penbergensk?