Effektiv ferjeaksjon

Ferjetrafikantane som nekta å betala på ferja i går, har fått HSD og vegkontoret til å aksjonera for ei raskare ferje.