Statsadvokaten vil granske advokat-bot

Ifølgje både rettspraksis og politiets eigne retningsliner skulle advokaten som kjørte 126 km/t vore stilt for retten med påstand om fengsel på vilkår. Statsadvokaten vil no granske saka.