Helse Førde beklagar lovbrot i Lærdal

Styret i Helse Førde seier seg leie for at det skjedde brot på lov om offentlege innkjøp ved ortopediklinikken i Lærdal.