Breitt spekter av elevar

Leiar Helga Hjetland i Utdanningsforbundet vil ikkje generalisera norsk ungdom som slapp.